บริการของเรา
  » Aqua Aerobics
  » Aqua Baby
  » Aqua Maternity
  » Aqua Therapeutic
  » Aqua Back and Knee
  » Back and Neck Therapeutic
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
     "ปฐมนิเทศ Baby Course ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 นาฬิกา"
 
    
 
     ศูนย์สุขภาพเชิงการแพทย์
    
    ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
    ด้วยการออกกำลังกายในน้ำ สระว่ายน้ำในร่ม
    บำบัดด้วยระบบโอโซน
 
     
   
     
 
 
     โปรแกรมแนะนำ
 
 
     
 
 
Aqua Aerobics Program
 
เป็นวิธีออกกำลังกายในอุดมคติ สำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง
ลดน้ำหนัก  เพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลในกระแสน้ำ
ท่ามกลางเสียงเพลงที่ไพเราะช่วยให้จิตใจ รู้สึกสดชื่น และผ่อนคลาย 
เพิ่มเติม. .
 
     
 
Aquababy Course
 
เป็นหลักสูตรการดูแลทารกในสระว่ายน้ำ ซึ่ง AquaFitness Health Club ได้สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกในขวบปีแรก ซึ่งทราบกันดีว่า
เป็นระยะที่สำคัญ ที่สุดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ
เพิ่มเติม. .
 
     
 
Aqua Maternity Program
 
เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับหญิงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด จะช่วย
รักษาและสร้างสมรรถภาพของร่างกายโดยส่วนรวมของหญิงตั้งครรภ์ให้ดีขึ้น
โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต  ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของร่างกาย

เพิ่มเติม. .
 
     
 
Aqua Therapeutic
 
เป็นโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อบำบัดและฟื้นฟู ซึ่ง อะควาฟิตเนสพัฒนาขึ้น
สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพชนิดต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ประจำตัวให้
ออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษา หรือ ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

เพิ่มเติม. .
 
     
 
Aqua Back and Knee
 
เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำที่เหมาะสมมากที่สุดและปลอดภัยในคนที่มี
อาการปวดหลังและปวดเข่า แรงพยุงตัวในน้ำจะช่วยให้น้ำหนักตัวไม่ตกลงบน
กระดูกสันหลังและข้อเข่าที่ปวด
เพิ่มเติม. .
 
     
 
Back and Neck Therapeutic

เป็นโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ โดยใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีลักษณะพิเศษสำหรับการออกกำลัง
กายกลุ่มกล้ามเนื้อคอ และลำตัว
เพิ่มเติม. .
 
 
     
     
 
บริษัท อะควาฟิตเนส จำกัด
เลขที่ 1009/3 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120
Aqua Fitness Co.,Ltd
1009/3 Soi Sathupradit 20, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120
โทร +662 211 7217 , +662 212 1618  แฟกซ์ +662 212 6823
 
Current Pageid = 1